TS Huỳnh Văn Thông sinh năm 1967, quê quán ở Khánh Hòa.
Thầy vừa là một nhà giáo, nhà báo, chuyên gia xử lý khủng hoảng, cố vấn cho các doanh nghiệp và là TS ngôn ngữ học của trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - ĐHQG TPHCM

TÌM HIỂU THÊM

TIẾN SĨ

HUỲNH VĂN THÔNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo orci at odio aliquet pretium. Sed faucibus eget turpis tincidunt

GIỚI THIỆU

20+

Giảng dạy chuyên nghiệp 

10+

Cố vấn cho các doanh nghiệp

7+

Nghiên cứu giáo dục

15+

Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo orci at odio aliquet pretium. Sed faucibus eget.

CALL TO ACTION

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THẦY

Quản lý và tư vấn

Từ những năm đầu của thế kỹ 20. Thầy đã tham gia cố vấn cho rất nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục và môi trường, phúc lợi xã hội: ĐH Kinh Tế, Công ty Sài Gòn Xanh, Tập đoàn PNJ...

Các chương trình đào tạo khác

Tham gia giảng dạy đại học và sau đại học các chuyên đề: ngôn ngữ học, báo chí và truyền thông, truyền thông doanh nghiệp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.
Chuyên gia đào tạo các chuyên đề về kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm cho doanh nghiệp.

Công tác tại trường ĐH KHXH & NV

Từ 2008 đến nay, thầy đã về công tác tại  trường ĐH KHXH&NV. Thầy giữ chức vụ trưởng khoa Báo chí và Truyền thông từ 2009-2018.

Công tác tại trường ĐH Đà Lạt

Từ 1989-2008 thầy công tác tại trường ĐH Đà Lạt bắt đầu với vị trí Bí thư Đoàn trường. UV BCH tỉnh Lâm Đồng. Sau đó thầy thăng chức Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác Quốc tế.

NHỮNG DỰ ÁN NỔI BẬT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien.

Dự án đất sạch Tribat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien.

Dự án Media Literacy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien.

Dự án  truyền thông và quảng bá hình ảnh  tỉnh An Giang.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. 

NHỮNG NHẬN XÉT VỀ THẦY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo orci at odio aliquet pretium. 

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. 

Phelim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. 

Jezebel Tro
Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. 

Augustus
Lorem ipsum dolor 

PHONG CÁCH RIÊNG CỦA THẦY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo orci at

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 

Here’s your reasons

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 

Here’s your reasons

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 

Here’s your reasons

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 

Here’s your reasons

Reasons why people should buy from you

Lorem ipsum dolor sit amet

  • Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet

THÔNG TIN LIÊN HỆ TS HUỲNH VĂN THÔNG

Hotline: + 84972220XXX

Email: thonghv.hcmussh@gmail.com 

B19, Khu Thành uỷ, đường 18, Kha Vạn Cân, Khu phố 4, Thủ  Đức, TP.HCM

https://www.facebook.com/huynhvanthong

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us